Em chao bac si ak
Em và ck em có làm xét nghiệm nhiễm sắc thể đồ
Kết luận của em là: có tăng vùng dị nhiễm sắc nhánh dài nhiễm sắc thể số 1
Của ck em cũng giống em ạ
2 vk ck em đều coa kết luận giống nhau vậy có phải là nguyên nhân dẫn đến thai lưu không ạ
Em cảm ơn ạ
  • Bác sĩ Nguyễn Thị Yến


    nghiên cứu cho thấy tỉ lệ đa hình của nhiễm sắc thể gặp ở những nhóm có sảy thai, thai lưu cao hơn so với nhóm người có khả năng sinh sản bình thường. Do đó, đa hình nhiễm sắc thể của bạn là yếu tố nguy cơ và làm tăng khả năng dẫn tới sảy thai, thai lưu.