Em vs bạn trai quan hệ không dùng bao bạn trai có xuất vào bên trong 1 ít thì có thai không ạ. Em cần phải làm gì để tránh thai ạ