Bác sĩ ơi e vừa bị lưu thai hồi 8-3 ngayd 9 em đặt thuốc và ngầm nhưng ra ko hết ngày 12 e hút ra sạch .bây giờ 18-4 e có thai lại liệu có giữ được ko bác sĩ nếu e giữ lại cần phải làm j ạ