Ngày 30/6 có tiêm vaccin 19,khi đo e thử thai thì que 1 vạch, nay 28/7 em thử 2 vạch,vay em co giữ bé được không ạ