chuyện là e bị gãy sụn tiếp hợp hồi lớp 9 đã chữa trị và lành xương, bây giờ e lên lớp 12 nhưng mà bị chấn thương như vậy có gây chậm phát triển chiều cao không ạ và quá trình cốt hóa sụn có diễn ra nhanh hơn không ạ, hiện tại e muốn cao lên thêm