Nếu tôi ngừng hút thuốc lá, phổi của tôi liệu sẽ hồi phục trở lại như người chưa bao giờ hút thuốc không?

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Phổi, Hô hấp Xem tất cả