Bs cho cháu hỏi cháu nổi nhiều hạch cổ nhưng khi đi sinh thiết bs chỉ lấy 1 mẫu của 1 hạch v có khi nào hạch này lành hạch kia ác không bs cháu mún sinh thiết tất cả các hạch được không ạ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ