Dạ em chào Bác sĩ,
Em có cục hạch ngay bên hàm trái tai mới vừa mọc khoảng 1-2 tuần nay. Hạch nhỏ, hơi cứng, không đau và em bị viêm amidan ạ. Cho em hỏi có sao không ạ