BÉ EM 5 tháng có nổi hach ơ cổ trái và gáy trai to bằng hat đô đen
Hạch di động sờ vào k đau bê ăn ngủ bt