Hôm trước e có ngiêng cổ về bên phải gập sâu thì vô tình thấy tức tức sờ vào thấy có cục hạch dk khởang 2cmx1cm trườn trườn
Đi khám siêu âm cơ sở tư nhân. Họ bảo bt.
Bị viêm xoang trong thì e bị lâu