năm nay e 20 tuổi gần đây e thấy ở bẹn có 1 cục hạch bên trái có lớn hơn bên phải gây nhức vùng bẹn và chân cho e hỏi là gì v ạ