chào bs năm nay cháu 17 tuổi gần đây ở cằm cháu có xh hạch tròn cứng nhỏ hơn 1cm đau khi sờ vào cho cháu hỏi là sao ạ. cháu rất lol lắng mong bsi giải đáp