Bé nhà e có cái hạch này tù nhỏ.nhung hay h nó to và nhìn rõ hơn.ấn xuống bé k đau. Có màu Hồng nhạt ở vùng hạch.K bit bé bị nhu vạy có sao k ah.bây giờ e phải làm j để tốt nhất cho bé ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ