bác sĩ cho cháu hỏi hạch ở thượng đòn kích thước nhỏ đau có phải mắc bệnh gì k ạ

thế có nguy hiểm k bác sĩ

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả