Hàm dưới lưỡi của em thường sưng đỏ , bị vỡ chảy ra dịch có phải là u nang lưỡi dưới kh ạ bác sĩ giải đáp giúp em

Thời gian bị khá dài thường hết sưng sau đó sưng trở lại

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ