Hàm dưới lưỡi của em thường sưng đỏ , bị vỡ chảy ra dịch có phải là u nang lưỡi dưới kh ạ bác sĩ giải đáp giúp em

Thời gian bị khá dài thường hết sưng sau đó sưng trở lại