Bác sĩ ơi cho em hỏi viên tránh thai khẩn cấp mình có thể sử dụng được nhiều lần trong tháng không , và sau khi em sử dụng một tuần thì nó có kinh, lần nào cũng vậy, như vậy có sau kh ạ .