Bác sĩ ơi cho em hỏi viên tránh thai khẩn cấp mình có thể sử dụng được nhiều lần trong tháng không , và sau khi em sử dụng một tuần thì nó có kinh, lần nào cũng vậy, như vậy có sau kh ạ .

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ