Dạ tháng này e vừa hết kinh được tâm 1 tuần thì hôm qua lại bị chảy máu, máu có đông, ko chảy kèm dịch âm đạo. Chỉ chảy máu v th, đau bụng dưới.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ