Hiện tại tình hình của em là f0 ngày thứ 6 và ho rất nhiều khi hít thở vào lòng ngực. Hít vào lòng ngực đau và bắt đầu ho khan rất nhiều

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Phổi, Hô hấp Xem tất cả