Con nhà e 9 tháng. Khi trời lạnh đột ngột con bị khàn giọng 2 ngày sau đó ho đờm và có sốt 1 ngày 1 đêm (nhiệt độ cao nhất 38,5). Nay cắt sốt 3 ngày rồi nhưng con vẫn ho đờm và nghẹt mũi. Con thở khò khè ạ. Nhịp thở khi ngủ của con là 25 nhịp/phút ạ! Em nên cho con dùng sản phẩm gì để nhanh tan đờm ạ?

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả