Chào bs ạ
Cháu hồi bé k có lưỡi gà do hở vòm và đã PT thành 2 lưỡi gà nhưng bây giờ vẫn ns ngọng . Giờ cháu p lm sao và có p can thiệp j k ạ

Nhưng cháu thấy mỗi khi nói chx có hơi từ luồng mũi ạ khiến cháu ns giọng mũi nx . Có cần phải PT tạo vòm k ạ

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả