Hồi bé cháu bị hở hàm ếch đến giờ vẫn nói ngọng và còn nói giọng mũi nx . Nếu cháu nói tốt Tiếng Việt thì tiếng nước ngoài có nói đc tốt k ạ . Nói giọng mũi có ảnh hưởng đến phát âm và có cần PT k ạ ? Cháu đi khám bs bảo bị ngắn màn hầu hơn ng bình thường ạ