Bé nhà em 11 ngày tuổi, thời tiết hiện tại mưa bão lạnh, nay bé nhà em 3-4 lần ho khan, mỗi lần ho có 2-3 tiếng ho.. Qua bé nhà em co đi tiêm phòng Lao..em muốn hỏi bé nhà em như vậy thì dùng thuốc hay siro như nào?