Bé nhà em 11 ngày tuổi, thời tiết hiện tại mưa bão lạnh, nay bé nhà em 3-4 lần ho khan, mỗi lần ho có 2-3 tiếng ho.. Qua bé nhà em co đi tiêm phòng Lao..em muốn hỏi bé nhà em như vậy thì dùng thuốc hay siro như nào?

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ