Em đi siêu âm khám tổng quát thì thấy bị hở van tim 1.5/4. Em có tìm hiểu thì thấy chỉ có 1/4 2/4 3/4 4/4 chứ ko thấy 1.5/4. Bác sĩ giải thích giùm em với.

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ