Em tình cờ siêu âm tim, thì kết quả để em bị hở van ĐMP, cho em hỏi có nguy hiểm không ạ. Em không có triệu chứng gì hết ạ
Cảm ơn các bác sĩ.

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ