Tôi đang có bầu 3 tháng đầu và cũng đang có triệu chứng ngứa họng không ho. Tôi test Covid nhưng cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, tuần trước tôi có tiếp xúc với bệnh nhân F0. Hiện tôi phải làm gì thưa bác sĩ.

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả