Ông tôi năm nay 65 tuổi, có triệu chứng ngứa họng không ho. Khi test Covid cho kết quả dương tính và ông có bệnh nền về gan. Trường hợp thì nên điều trị như thế nào? Xin bác sĩ cho tôi lời khuyên.

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ