Bé nhà e bị trớ ra dịch màu vàng kia. Các bác sĩ cho e hỏi bé có bị sao không ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ