Chào bs
Mấy tháng nay mình co bị nổi ban đỏ
Có lúc xhịện bọng nước to ( dau , rat)
Khi bọng nuoc xẹp thì lại xhiện ban đỏ và ngứa
Mong bs tư vấn ạ