Chào bs
Mấy tháng nay mình co bị nổi ban đỏ
Có lúc xhịện bọng nước to ( dau , rat)
Khi bọng nuoc xẹp thì lại xhiện ban đỏ và ngứa
Mong bs tư vấn ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ