Con e bị noi nút mẫn đổ khắp người đã cho sd thuôc tây nhưg k uog thi lại bị ạk
  • Bác sĩ Lương Ngọc Khải Hoàn


    Chào bạn Trần Thị Anh. Bạn vui lòng cung cấp thêm cho BS các thông tin sau: hiện tại bé bao nhiêu tháng tuổi? Tình trạng này đã diễn ra bao nhiêu ngày? Trước giờ bé gặp phải tình trạng này lần nào chưa? Và cung cấp toa thuốc đang sử dụng cho bé nhé bạn. Trân trọng

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ