Chào bác sĩ, chu kì kinh của em từ ngày 26-27 hàng tháng. Hôm trước em và bạn trai có quan hệ mà không dùng biện pháp tránh. Hôm nay em thử thì xuất hiện 1 vạch đậm và 1 vạch mờ. Liệu em có dính thai không ạ
  • Bác sĩ Phan Thị Hạnh


    khả năng cao là bạn đã có thai rồi nhé. nếu để chắc chắn thì bạn xét nghiệm máu betaHCG. nếu chu kì kinh bạn ổn định, tính theo ngày đầu kì kinh cuối thì bạn được 4 tuần, thời điểm này trên siêu âm là xuất hiện túi thai trong buồng tử cung

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ