Em sinh em bé được hơn 2 tháng, mấy hôm nay em cảm thấy bên trong vùng kín đau (bên chỗ rạch). Soi vào thì thấy sưng đỏ 1 bên âm đạo, chạy từ cửa â.đ vào trong. Không đau bụng không có khí hư. Không sôt
Cho em hỏi bị vậy có sao k ạ?

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ