Hi bs ạ, lưỡi e lúc nào cũng trắng vầy hết, nhất là lúc ăn đồ ngọt xong là lưỡi trắng dã, còn có mùi hôi nữa ạ. Giúp e với ạ. Em bị lâu lắm rồi. Có súc nước muối, có nạo lưỡi nhưng vẫn vậy

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ