hỏi trẻ bị sốt con em vừa sốt vừa nổi ban thì có sau không bác sĩ