Con bị viêm phổi mấy tuần nay sốt và ho, con có thể nhờ tư vấn thuốc được không ạ?

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ