Ho ít, không xổ mũi, không sốt nhưng thấy đau nhức vai cổ và rát họng, có hạch ở sâu trong 2 bên hàm, bề mặt nhẵn và di chuyển tốt.