Con có 2 cục nhỏ ở vị trí dưới hình, tròn mềm và di động ạ. Con không biết có sao không ạ. Nó nằm sau trong hàm và không lộ ra da. Con chỉ vô tình sờ thấy không đau hay nhức gì ạ.