Chào bác sĩ ạ! Mấy hôm gần đây họng e xuất hiện đốm sưng như hình ảnh! Nhuốt em cảm thấy đau và đau cả phần hạch dưới cằm! Kèm theo là đau đầu ạ!