Chào bác sĩ ạ! Mấy hôm gần đây họng e xuất hiện đốm sưng như hình ảnh! Nhuốt em cảm thấy đau và đau cả phần hạch dưới cằm! Kèm theo là đau đầu ạ!

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả