Cho em hỏi mắt bé nhà e tự nhiên bị đổ gèn vàng và bé díp mắt k mở được mắt ra .Em đã nhỏ nước muối sinh lý cho bé và bé cũng đỡ .Vậy e hỏi bé e bị vậy là sao ạ em cần đưa bé đi khám không ạ