Em chào bác sĩ! Bé nhà em được 1 tháng 4 ngày, ba ngày trở lại đây bé có những nốt màu trắng như cặn sữa trong khoang miệng, khá nhiều, bé vẫn bú mẹ bình thường. Bác sĩ cho e hỏi đó phải nấm miệng ? có cần thiết phải điều trị k? Nếu có thì làm ntn ạ?
  • Bác sĩ Hoàng Công Toán


    Bé tuổi này cũng thường xuyên bị nấm miệng đó, trước mắt mẹ dùng gạc rơ miệng lấy nước muối sinh lý rợ sạch miệng lưỡi cho bé
    Nếu ko hết những chấm trắng thì Rơ miệng bằng Nystatin 25000ui ngày 2 lần, mỗi lần nữa gói nhé

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ