Cho e hỏi e đi siêu âm tuyến giáp thì dc kl có nang thùy phải tuyến giáp( Tirads 2). Xin nhờ các bs tư vấn thêm về tình trạng của e ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ