Cho e hỏi e đi siêu âm tuyến giáp thì dc kl có nang thùy phải tuyến giáp( Tirads 2). Xin nhờ các bs tư vấn thêm về tình trạng của e ạ

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Nội Tiết Xem tất cả