chào bác sĩ em không hiểu sao cứ nhức đầu vào buổi sáng. em mới khám ở khoa tuần trước