Xin chào ! Em bị nổi những nốt hạch sau tai, e bị khoảng 4-5 ngày rồi. Sờ vào cứng , vào 2 ngày trước sờ vào cảm thấy sưng và đau.

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ