Xin chào ! Em bị nổi những nốt hạch sau tai, e bị khoảng 4-5 ngày rồi. Sờ vào cứng , vào 2 ngày trước sờ vào cảm thấy sưng và đau.

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả