em bị đánh vào tai giờ thấy có hơi ù tai và nghe không rõ ngoài ra thì tai không chảy máu
bác sĩ cho e xin tư vấn với ạ

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả