Bị khàn tiếng gần nửa tháng, cảm giác nghẹn ở họng, thình thoảng có ợ hơi, k ho, k đau họng, k rát, khi nằm cảm giác khó thở hơn, ăn uống bình thường