• Thạc sĩ, Bác sĩ Vũ Thanh Bình


    Chào em!
    Theo các nghiên cứu hiện tại của các hiệp hội sản phụ khoa châu âu và mỹ thì đều chưa phát hiện ảnh hưởng xấu đến thai nhi và sản phụ trong thời gian mang thai
    Tuy nhiên rằng để cẩn thận thì em nên chủ động tránh thai 2-3 tháng
    Thân!

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ