E chào bs cho e hỏi e bị đâu lưng mỗi khi ngồi lâu là đâu rất nhiều gần đây bị trằn bụng dưới và đi tiểu nhiều lượng nước tiểu ít có màu vàng sẫm.mỗi lần mắc tiểu là đâu lưng nhiều hơn.mong bs tư vấn giúp e để điều trị sớm ạk

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ