Bé nhà mình tiêm mũi lao đc một tháng mưng mũ hơn một tuần rồi thì có sao hk ạ