Cho e hỏi là tháng trước e hành kinh là ngày 13/2 nhưng mãi đến hôm nay 26/3 e vẫn chưa thấy đến ạ. Cho e hỏi là như vậy là bị làm sao và giải pháp như nào ( k QHTD)