Hôm nay e đi siêu âm 38tuần nhưng bác sĩ nói xương đùi ngắn được có 65mm thôi ạ
Mà tuần 37 em đi siêu âm là 67mm ạ
Tuần này lại lùi lại vậy em xin hỏi bác sĩ như vậy có ảnh hưởng nhiều k ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ