Bé e di kham là viem loet mieng . Bs kê don 2 ngay thuoc . Hien be da uog het . Nhung vì nhà xa chua di kham lai . Nen mong bsi xem giup qua hinh ảnh bé nha e da khoi chua a! Cam on. !

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ